MOTYWACJA

Die ausgezeichneten technologischen Bemühungen von MEBREX wurden durch folgende Partner vorangetrieben

 

UiG - Od pomysłu do przedsiębiorcy

 

Das Kürzel »UiG« steht für »Umsetzung innovativer Gründungsvorhaben« und ist ein spezielles KWF Programm für technologieorientierte und wissensbasierte Gründungsvorhaben mit wirtschaftlichen Erfolgsaussichten.    Das neunmonatige Programm basiert auf IWB/EFRE-Förderungen und verleiht innovativen, technologieorientierten Gründungsvorhaben den notwendigen Schub.

 

Förderungswerber ist dabei eine Universität, eine Fachhochschule oder eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die für gründungsbereite Personen (Gründer und Gründerinnen) in- und außerhalb dieser Organisationen die Einreichung beim KWF vornehmen. Die gründungsbereiten Personen stehen dann während des Projektdurchführungszeitraums in einem Vertragsverhältnis zum Förderungswerber und werden in dieser Zeit zusätzlich durch die build! Gründerzentrum Kärnten GmbH bei Ihrem Gründungsvorhaben begleitet.

 

Nacisk kładziony jest na proces przekształcenia pomysłu na biznes w kompletny biznesplan, związany z tym rozwój produktów i usług rynkowych, a także ukierunkowane przygotowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dużą zaletą jest to, że potencjalny założyciel może być pewien w bezpiecznych ramach, czy pomysł naprawdę ma potencjał, czy też jako osoba nadajesz się do zostania przedsiębiorcą. Istnieje również możliwość pociągnięcia linki wyzwalającej we wczesnej fazie, jeśli test rynkowy lub test technologiczny okaże się negatywny.

 

 

 

Ten program KWF, który ma formę corocznego naboru ofert, był wspierany ze środków EFRR w ramach działania M08 „Wsparcie dla firm rozpoczynających działalność wiedzochłonną” programu EFRR „Inwestycje we wzrost i zatrudnienie 2014-2020”.

 

 

FFG

 

Austriacka Agencja Promocji Badań (FFG) jest centralną organizacją zajmującą się promocją i finansowaniem badań, rozwoju i innowacji w Austrii. Celem FFG jest wzmocnienie Austrii jako miejsca badań i innowacji w globalnej konkurencji, a tym samym zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy i dobrobytu w Austrii w perspektywie długoterminowej.

 

Finansowanie z FFG w znacznym stopniu przyczynia się do generowania nowej wiedzy, opracowywania nowych produktów i usług, a tym samym zwiększania konkurencyjności na rynku światowym. Ułatwiają lub umożliwiają finansowanie projektów badawczych i innowacyjnych, a tym samym pomagają amortyzować ryzyko badawcze. FFG wspiera międzynarodowe sieci i promuje kariery naukowe.

 

 

KWF - TD|IKT|EBS Karyntia

 

Technologie napędzają nasze życie – zawodowo i prywatnie. Zrozumienie i pomoc w ich kształtowaniu ma zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości w Karyntii. Zajmuje się innowacyjnymi firmami ze wszystkich sektorów, które chcą aktywnie kształtować swoją przyszłość i konkurencyjność. Opracowują innowacyjne, zorientowane na technologię rozwiązania, które wspierają również mieszkańców Karyntii w uczynieniu ich życia bardziej elastycznym, zrównoważonym i lepszym.

 

Ciągły nabór ofert »TD | IKT | EBS Kärnten« przyczynia się do rozwoju firm w kierunku systematycznych badań i rozwoju oraz realizuje cele inteligentnej specjalizacji Strategii KWF 2030 w celu wzmocnienia obszarów koncentracji technologicznej »technologie informacyjno-komunikacyjne« , » zrównoważone technologie procesów, produktów i produkcji „oraz „usługi wiedzochłonne”.

 

Dostępne środki budżetowe wspierają MŚP w ich pierwszych konkretnych projektach w dziedzinie badań i rozwoju (B+R) (zgodnie z unijnym prawem konkurencji3) i są przeznaczone z jednej strony na rozwój zrównoważonej wiedzy fachowej i struktur badawczo-rozwojowych w celu długoterminowego wdrażania Działania badawczo-rozwojowego w firmach, az drugiej strony w rezultacie umożliwiają innowacyjne i zrównoważone technologie procesowe, produktowe i produkcyjne w kluczowych technologiach w lokalizacji w Karyntii.

 

Współpraca naukowa i promocja projektu mogą skutecznie wspierać firmy.

 

  

Ze względu na karierę zawodową właścicieli kwestia mobilności elektrycznej wysunęła się na pierwszy plan w czasie, gdy temat ten nie był jeszcze bardzo ważny.

Schnell wurde erkannt, dass rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, bezogen auf alle möglichen Betrachtungsweisen, Vorteile bieten,    jedoch im Alltagsbetrieb nicht die vollen Anforderungen abdecken können.

 

 

Als Begleiter einer Entwicklung zur Hybridisierung eines Elektrofahrzeuges und durch die dadurch entstandene Freundschaft zwischen Hans-Jürgen Schacht und Christian Schlatte, wurde unbewusst der Weg in Richtung    MEBREX     electric solutions GmbH    eingeleitet.  

 

Die MEBREX     electric solutions GmbH möchte mit seinen Lösungen nachhaltig an der Verbesserung des Klimas mitwirken.